Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

סדר הדורות
Seder HaDorot
יחיאל היילפרין

קורא הדורות מראש ימות עולם מיום ברוא אלהים על הארץ, כל השנים וכל הענינים, כל הדורות וכל הקורות ... / כל אלה חברו יחדו מאת רבינו יחיאל בן שלמה היילפרין אב"ד דק"ק מינסק ‬
כרך א. סדר ימות עולם.-- כרך ב. סדר תנאים ואמוראים.
 • History
 • Bibliography
 • 244
 • 35
 • המפואר
 • אור החיים
 • Bnei Brak
 • 2003
 • 2
 • 1400
 • 25
 • 3000
 • כר' קשה