Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ספר אהבה
Sefer Ahava
משה בן מיימון

סודר ונדפס מחדש מוגה ושלם עם הרבה הוספות ועם ספר הליקוטים, ספר המפתח, וילקוט שינוי נוסחאות
כרך אחרון ומשלים את ההוצאה החדשה של שבתאי פרנקל
 • Rambam
 • 126
 • 35
 • ספר אהבה
 • שבתאי פרנקל
 • שבתאי פרנקל
 • Bnei Brak
 • 2007
 • 1
 • 550
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה