Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

כתבי קבלה
Kitvei Kabala
הר' יום טוב העלר

כתבי קבלה לבעל התוספות יום טוב : ל"ג מאמרים בחכמת הקבלה / מאת... מוהר"ר יום טוב, הנקרא ליפמן העלר... .
מחיר משוער ; נעתק לראשונה מכתב יד, תוך פתיחת ראשי וקיצורי תיבות
 • Kabbala
 • $34
 • $11
 • לבעל התוספות יום טוב
 • ר' שלמה מתתיהו לוונטהל
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 160
 • 25
 • 700
 • כר' קשה