Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

זמנים כהלכתם
Zmanim KeHilchatam
דוד יהודה בורשטין

מבאר ביסודיות את כל הזמנים מעלות השחר עד ג' משמרות הלילה מתחלת היסודות עד לפרטי פרטים .. עם בירורי הלכה חדשים רבים
עם הרבה פסקים חדשים מהדורה ששית מורחבת ומשופרת
 • Halacha
 • Halacha by Topic
 • 50
 • 50
 • ביאורי ובירורי הזמנים בהלכה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 683
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה
בורשטיין, דוד יהודה ‬ Title ‫ זמנים כהלכתם Imprint ‫ ירושלים : [חמו"ל], תשע"ז 2017. ‬ 24 ס"מ ‫ 683 עמ. מהדורה ששית