Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מאורות נתן
Meorot Natan
יצחק נתן קופרשטוק

בעניני פורים ד' פרשיות, קריאת המגילה, ומשלוח מנות והמסתעף לפי סדר השו"ע..
מהדורה שניה עם הוספות ומלואים
 • Purim
 • Halacha
 • --
 • --
 • בעניני פורים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 307
 • 25
 • 800
 • כר' קשה