Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

‫כור המבחן
Kur HaMivchan
מאיר יהושע רוזנברג‬

נדפס לראשונה תרפ"ט כולל הוראת ותמצית דינים באיסור והיתר בדרך שאילה ותשובה..
חלק א: מבוא, הלכות שחיטה, טריפות, מליחה חלק ב: בשר בחלב, תערובות.
 • Yore Deah
 • $37
 • $11
 • יד לישראל
 • Jerusalem
 • 1992
 • 2
 • 772
 • 24
 • 1700
 • כר' קשה