Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

קינת מן המיצר
Kinat Min HaMetzar
חיים מ. ד. וייסמאנדל

דברי קינה על העבר, מוסר על החווה, ותפילה על העתיד
כולל ביאור התרגום, פירוש הנושאים, מקורות ורקע היסטורי
 • Tisha Ba'Av
 • $12
 • $11
 • עם ביאור ופירוש נר אברהם
 • יעקב פוקס
 • פלדהיים
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 305
 • 25
 • 600
 • כר' קשה