Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ממעמקים
Memaamakim
אלכסנדר אריה מנדלבוים

... פניני חמדה... המסתתרים במעמקי פרשיות התורה... נלקט ונכתב... / מאתי...... ; בעריכת הרב חיים אייזיק טיקוצקי ‬
מתוך הפתח דבר: "זה שנים רבות זכיתי להיות מאותם חברים מקשיבים בבית מדרשו של מורי... רבי משה שפירא שליט"א... כדי לשמור כמה טיפים מאותו ים של חכמה עלה בדעתי לסדר הדברים ממה שהבנתי
 • Jewish Thought
 • On the Torah
 • 397
 • 35
 • משה שפירא
 • המהדיר
 • Jerusalem
 • 1998
 • 5
 • 1945
 • 25
 • 5000
 • כר' קשה
‫המשך הציטוט מהקדמת המחבר...הדברים אינם ציטוט מדברי הרב... הוצרכתי לערוך את הדברים מחדש..." הכרכים יצאו לאור בין תשנ"ז לתשנ"ט נדפס מחדש תשע"ז