Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

קמ"ח כלי המשכן
148 Vessels of the Mishkan
אורי כהן

בחינה מחדש של כלי המשכן ומשקלם לאור כללי המדע)
הספר... עומד על הקשיים... הנובעים מהפרשנויות השונות שניתנו לכלי המקדש - משקלם, מידותיהם וחוזקם - מחיר משוער
 • Tabernacle
 • $42
 • $10
 • המחבר
 • Tel Aviv
 • 2008
 • 1
 • 175
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
‫‫איורים ‫ "הספר... עומד על הקשיים... הנובעים מהפרשנויות השונות שניתנו לכלי המקדש - משקלם, מידותיהם וחוזקם - ובוחן מחדש את הדעות באמצעות חישובים מדוייקים מתחום הנדסת החומר - חוזק חומרים ומשקל" (כריכה אחורית) ‬ מחבר: ‬ ‫ כהן, אורי בן חיים ‬ ‫ כותר תקני: ‬ ‫ קמ"ח כלי המשכן ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ קמ"ח (ק’דושתם מ’שקלם ח’וזקם) כלי המשכן : (בחינה מחדש של כלי המשכן ומשקלם לאור כללי המדע) / אורי כהן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [תל אביב] : [א. כהן], (תשס"ח). ‬ ‫ תאורת: ‬ ‫ 175 ע’ : איורים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "הספר... עומד על הקשיים... הנובעים מהפרשנויות השונות שניתנו לכלי המקדש - משקלם, מידותיהם וחוזקם - ובוחן מחדש את הדעות באמצעות חישובים מדוייקים מתחום הנדסת החומר - חוזק חומרים ומשקל" (כריכה אחורית). ‬ ‫ נושא: ‬ ‫ כלי המקדש. ‬ ‫