Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

‫חבצלת השרון‬
Havazelet HaSharon
רבי יחיא בשירי

"שני רבדים: הוראות טכניות לכתיבת האותיות בספרי תורה, תפילין ומזוזות, ורובד אחר... סודות האותיות ורמזיהן על דרך הקבלה ועל דרך המדרש" (הכריכה האחורית) ‬
יוצא לאור לראשונה מכתב יד יחיד של המחבר בצירוף מבוא והערות ‬
 • Sofrut
 • Kabbala
 • 152
 • 35
 • אהרן גימאני
 • יד הרב נסים
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 255
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
‫Pers.Main Entry ‫ בשירי, יחיא ‬ Title ‫ חבצלת השרון לרבי יחיא בשירי : וליקוטים של המחבר ממדרשים ומספרי מקובלים / על ידי אהרן גימאני. ‬ Imprint ‫ ירושלים : יד הרב נסים, תשס"ח. ‬ Descr. ‫ 255, xvi ע’ : פקס" ; 24 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית ‬ ‫ בשער: יוצא לאור לראשונה מכתב יד יחיד של המחבר בצירוף מבוא והערות ‬ ‫ ע’ 9-37: על המחבר ועל חיבוריו ‬ ‫ "שני רבדים: הוראות טכניות לכתיבת האותיות בספרי תורה, תפילין ומזוזות, ורובד אחר... סודות האותיות ורמזיהן על דרך הקבלה ועל דרך המדרש" (הכריכה האחורית) ‬ Bibliogr. ‫ כולל ביבליוגרפיה ‬ Add.Entry ‫ גימני, אהרן ‬ Add.Entry ‫ יד הרב נסים ‬