Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

טל תחיה
Tal Tehia
ראובן מרגליות

אסופת מאמרים העוסקים ומבררים סוגיות בהלכות ציבור ובהלכות מדינה
בתי המשפט בארץ ישראל.- כולו חייב זכאי.- רופאים ורפואות בתלמוד.- משפטי גר תושב.- משיח לישראל ‬- מחיר משוער
 • Halacha and the State of Israel
 • 50
 • 35
 • הרב זאב שמע והרב אליהו פיינר
 • המכון לההדרת כתבי הר"ר ראובן מרגליות זצ"ל שע"י בית מוריה
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 87
 • 25
 • 400
 • כר' קשה
מרגליות, ראובן ‬ Title ‫ טל תחיה / מאת... רבי ראובן במוה"ר משה מרגליות ; ([העורכים] הרב זאב שמע והרב אליהו פיינר). ‬ Imprint ‫ באר-שבע : המכון לההדרת כתבי הר"ר ראובן מרגליות זצ"ל שע"י בית מוריה, (תשס"ח). ‬ Descr. ‫ [10], 4, עג ע’ ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ "אסופת מאמרים העוסקים ומבררים סוגיות בהלכות ציבור ובהלכות מדינה..." (פתח דבר) ‬ Contents ‫ התכן.- בתי המשפט בארץ ישראל.- כולו חייב זכאי.- רופאים ורפואות בתלמוד.- משפטי גר תושב.- משיח לישראל ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ בתי משפט -- ישראל -- משפט עברי. ‬ ‫ גרים -- מעמד חקים וחקים -- הלכה. ‬ ‫ רפואה בתלמוד. ‬ ‫ רופאים בתלמוד ‬ ‫ הלכה -- פילוסופיה. ‬ ‫ יהדות ומודרנה.