Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

צורת הבית
Tzurat HaBayit
יום טוב ליפמן הלר

על צורת ביהמ"ק השלישי ועניני ביהמ"ק הראשון והשיני ומסכת מידות
עם ציוני מקום... ומעוטר בשרטוטים ותמונות... והשני: על סדר הפסוקים : ... מכתב יד ומודפס עם פסוקי יחזקאל [פרק מ-מח] ופירוש רש"י...
 • Nach (Prophets Writings)
 • 143
 • 35
 • מרבינו התוספות יו"ט על מבנה ביה"מ השלישי
 • ישראל חיים יעקבי
 • יעקבי
 • Bnei Brak
 • 2008
 • 1
 • 392
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
‫ [הדפסה חדשה] ‬ ‫ ‫ [2], רעא, [3], רצד-שפה, [2] ע' : איורים צבעוניים, פקסימילים, תרשימים (חלקם צבעוניים) ; 25 ס"מ. ‬ ‫ "מוה"ר אברהם הלוי הלר... ובנה... דגם של בית המקדש השלישי על פי שיטת רבינו... כל קטע בצורת הבית [השלישי] מוצבת לאחריו תמונה או שרטוט... הוספתי שרטוטים... ותמונות... בית המקדש השני וכליו... גם מבית ראשון... או המשכן... [גם] תמונות כלי הניגון..." (בשער העזרה) ‬ ‫ ע' [14-20]: תולדות רבינו ‬ ‫ ע' [שסה]-שעו: קונטרס מדות המזבח, מאת אליהו בן צבי הירש. ‬ ‫