Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

דעת תבונות
Daat Tevunot
משה חיים לוצאטו

על עיקרי האמונה ההשגחה, הכר ועונש, ביאת המשיח, תחיית המתים, נבואה וחידוש העולם...בראי הקבלה של הזוהר...
חלקנו את הספר לעשרה פרקים .. ובסוף הספר הפתחים של קל"ח פתחי חכמה ועשרה פרקי משנה של ככלות האילן
 • Jewish Thought
 • 152
 • 35
 • מרדכי שריקי
 • מכון רמח"ל
 • Jerusalem
 • 2003
 • 1
 • 438
 • 25
 • 800
 • כר' קשה