Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ויקרא שמו בישראל
VaYikra Shemo BeYisrael
אברהם לוי

ובו מבוא ארוך בחשיבות שם האדם ; מדור ההלכה : ...; מדור אוצר שמות, ביאורי שמות בעייתי[י]ם, ומעשה רב וסיפורי מעשיות בעניני קריאת שמות ; קונטרס... מהספר זכר דוד : והוא אנציקלופדיה…
בכל עניני קריאת שם... מהגאון רבי דוד זכות... ; מדור הפסוקים : ... לקט פסוקים... שיזכור האדם שמו... וכולל... מאות פסקים... מרבינו... חיים קניבסקי
 • Names
 • $36
 • $10
 • כל דיני ומנהגי קריאת שם לילדים
 • כולל עוד יוסף חי
 • Kiryat Sefer
 • 2008
 • 1
 • 716
 • 22
 • כר' קשה