Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ספר תיקון חצות המבואר
Tikkun Hatzot HaMevuar
בנימין זאב שישא

יפרד והיה לארבע ראשים...
‫ מהד’ חדשה ומתוקנת עם הרבה הוספות. ‬
 • Prayer and Liturgy
 • $25
 • $10
 • הלכותיו וענינו, עובדות והנהגות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 240
 • 22
 • 400
 • כר' קשה
תקונים. חצות. תשס"ד. ירושלים ‬ Title ‫ ספר תיקון חצות המבואר : יפרד והיה לארבע ראשים... / יו"ל במהדורה חדשה... ע"י בנימין זאב הלוי שישא. ‬ Var. Title ‫ ספר תקון חצות המבאר ‬ Edition ‫ מהד’ חדשה ומתוקנת עם הרבה הוספות. ‬ Imprint ‫ ירושלים : ב.ז. שישא, תשס"ד. ‬ Descr. ‫ רלז, [3] ע’ : פקס" ; 23 ס"מ. ‬ Cont. ‫ א. הלכות והליכות ומנהגים -- ב. לקט מפואר -- ג. סדר כל הקינות והמזמורים של תיקון חצות ‬ Top.Subj. - LCSH Judaism -- Liturgy -- Tikunim. Add.Entry ‫ שישא, בנימין זאב ‬