Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ילקוט יוסף
Yalkut Yosef
יצחק יוסף

בתוספת פסקי הלכה רבים ותשובות מכבוד ... רבינו עובדיה יוסף ... ‬
כולל קיצור שו"ע ב' חלקים
 • Halacha
 • --
 • --
 • עובדיה יוסף
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 26
 • 25
 • 30000
 • כר' קשה
, יצחק בן עובדיה. Title ספר ילקוט יוסף : על פי סדר השולחן ערוך בטעמיהם ומקורותיהם / מאת יצחק יוסף ; בתוספת פסקי הלכה רבים ותשובות מכבוד ... רבינו עובדיה יוסף ... ‬ Var. Title שארית יוסף Imprint ירושלים : [חמו"ל], תשס"ד. Descr. 6 כר’ ([א-ו]) ; 25 ס"מ.