Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שם אפרים
Shem Ephraim
אפרים זלמן מרגליות

ביאורים ותיקונים בפירוש רש"י על התורה
ובעת יוצא לאור במהדורה חדשה ומאירת עינים על ידי אפרים בנימין שפירא
 • Rashi
 • 50
 • 35
 • יד ושם
 • ישעיה פאללאק
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 176
 • 23
 • 600
 • כר' קשה