Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

גרות וגרים
Gerut ve Gerim
זכריה אביגל

פסקי הלכה ואנתולוגיה הלכתית והגותית בנושא גרות
 • Conversion
 • Halacha
 • 65
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 140
 • 22
 • 400
 • כר' קשה
מחבר: אביגל, זכריה כותר: גרות וגרים : בהלכה ובהגות : פסקי הלכה ואנתולוגיה הלכתית והגותית / אביגל זכריה ‬ מו"ל: ירושלים : ז. אביגל, תשס"ח תיאור: [17], 123, 14 ע’ Top.Subj. - LCSH Conversion -- Judaism