Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

נשואין כהלכתם
HaNisuin KeHilchatan
בנימין אדלר

כולל הדינים וההלכות של חתן וכלה, שדוכים ושדכנים, שטרי תנאים וכתובה, חופה וקדושין, הכשרים ושאינם כשרים לחיתון, החתונה ושבע-ברכות, מסדר הקדושין ועידי הקדושין...
הוצאה ב עם מפתח
 • Halacha
 • Kiddushin
 • 120
 • 35
 • המסורה
 • Jerusalem
 • 1985
 • 2
 • 699
 • 24
 • 1200
 • כר' קשה
אדלר, בנימין כותר: ספר הנשואין כהלכתם : כולל הדינים וההלכות של חתן וכלה, שדוכים ושדכנים, שטרי תנאים וכתובה, חופה וקדושין, הכשרים ושאינם כשרים לחיתון, החתונה ושבע-ברכות, מסדר הקדושין ועידי הקדושין... / אסופים מבוררים וערוכים מאת בנימין אדלר. ‬ מהדורה: הוצאה ב. מו"ל: ירושלים : המסורה, תשמ"ה. תיאור: 2 כר’ (כרך א-ב, תרצט ע’) ; 22 ס"מ. סדרה: הלכות והליכות ביהדות ; ספר ב