Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ליל שמורים
Lel Shimurim
שלמה ברעוודה

בעניני ליל פסח, עם פירוש על הגדה של פסח ...יסודות סיפור יצי"מ, והיותינו עבדיו ית"ש
עם מפתח
 • Pesach
 • 79
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 236
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
ברודה, שלמה כותר: ספר ליל שמורים : בעניני ליל פסח, עם פירוש על הגדה של פסח ... / ממני המלקט שלמה ברעוודה. ‬ מו"ל: ברוקלין, נ.י. : ש’ ברעוודה, תשס"ג 2003. תיאור: רלו, [4] ע’ : פקסימיל ; 25 ס"מ. הערה: ע’ [רג]-רלו כוללים: ספר פירושי הגר"א על חד גדיא, עם שער מיוחד. ובו בני ברק תשנ"ב. דפוס צילום של הוצאה זו. מחבר שותף אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797 כותר נוסף ספר פרושי הגר"א על חד גדיא