Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

תרומה גדולה
Teruma Gedola
לא ידוע

חידושים וביאורים... על "ספר-התרומות" לרבינו שמואל הסרדי, ועל פירוש "גדולי-תרומה" לרבינו עזריה פיג’ו / חיברו אחד מגדולי חכמי עיה"ק ירושלם... לפני כמאתים שנה
מהדורה חדשה בהוספת מראי-מקום, הערות, מפתחות...
 • Jurisprudence
 • Halacha
 • 75
 • 35
 • ספר התרומות, גדולי תרומה
 • עזריה בן אפרים פיגו , שמואל הסרדי
 • אהבת שלום
 • Jerusalem
 • 1991
 • 1
 • 375
 • 8
 • 1200
 • כר' קשה
תרומה גדולה : חידושים וביאורים... על "ספר-התרומות" לרבינו שמואל הסרדי, ועל פירוש "גדולי-תרומה" לרבינו עזריה פיג’ו / חיברו אחד מגדולי חכמי עיה"ק ירושלם... לפני כמאתים שנה ; יוצא לאור פעם ראשונה מכתב-יד, נסדר ונערך בהוספת מראי-מקום, הערות, מפתחות... ‬ מו"ל: ירושלם : מכון להוצאת ספרים וכתבי יד אהבת שלום, תשנ"א תיאור: 13, שעו ע’ : פקס" ; 29 ס"מ הערה: המחבר היה מחכמי ירושלים בין השנים תק"כ לתקנ"ג, אך לא זוהה Local Subj. שמואל בן יצחק, הסרדי. ספר התרומות -- באורים. פיגו, עזריה בן אפרים. גדולי תרומה הלואות -- הלכה. הלכה -- -1565.