Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ומתוק האור
VeMatok HaOr
שלמה לוונשטיין

פנינים... חדושים... על סדר ההגדה ובו תאור נרחב של ספור יציאת מצרים על פי חז"ל, משלים... ספורי מופת... ועבדות... אודות מרנן...
מהדורה חדשה
 • Hagada Shel Pesach
 • $33
 • $11
 • יעקב ישראל פוזן
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 565
 • 25
 • 1100
 • כר' קשה
הגדה של פסח. תשס"ח. בני ברק כותר: הגדה של פסח ומתוק האור : פנינים... חדושים... על סדר ההגדה ובו תאור נרחב של ספור יציאת מצרים על פי חז"ל, משלים... ספורי מופת... ועבדות... אודות מרנן... / מאוצרו... של רבי שלמה לוונשטין ; מלקט מדרשותיו וכתביו וערוכים... על ידי יעקב ישראל בלאמו"ר... אביגדור נחמיה פוזן. ‬ כותר נוסף: ומתוק האור מו"ל: [בני-ברק] : (יפה נוף), תשס"ח. תיאור: [2], 565, [1] ע’ ; 25 ס"מ. הערה: בניקוד "הוציא הרב לפני כעשר שנים את הגדת לאור הנר [בתש"ס, רשומה 444809]... מאז... זכה הרב להוסיף ולחדש..." (דברים אחדים) Local Subj. יציאת מצרים רבנים -- אנקדוטות מחבר שותף לונשטין, שלמה בן שרגא פוזן, יעקב ישראל