Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

נ"ך פאר והדר
Peer ve Hadar (Hebrew bible)
-

תנ"ך מקראות גדולות פאר והדר עם פירוש המלבים
עם פרוש המלבי"ם
 • Bible
 • --
 • --
 • תנ"ך מקראות גדולות
 • מקור הספרים
 • Jerusalem
 • 1998
 • 13
 • 8000
 • 24
 • 12500
 • כר' קשה
נביאים וכתובים מקראות גדולות פאר והדר עם פירוש המלבים מו"ל: ירושלים מקור הספרים תשנ"ח