Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מדרש תלפיות
Midrash Talpiot
אליהו הכהן

בו נאספו מדרשים ואגדות אשר בתלמוד בבלי וירושלמי, זוהר... ספרי הקבלה והליקוטים, מסודרים על פי סדר הא-ב
בסדר חדש, באותיות מרובעות, בניקוד
 • Midrash Aggada
 • Kabbala
 • 227
 • 35
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 1996
 • 2
 • 880
 • 25
 • 1700
 • כר' קשה
אליהו בן אברהם שלמה, הכהן כותר: מדרש תלפיות : בו נאספו מדרשים ואגדות אשר בתלמוד בבלי וירושלמי, זוהר... ספרי הקבלה והליקוטים, מסודרים על פי סדר הא-ב <עד אות כ>... / מאת הרב... אליהו הכהן... ‬ מו"ל: ירושלם : יריד הספרים, תשנ"ז (1996) תיאור: 2 כר’ ([3], תתפ ע’) ; 25 ס"מ הערה: בסדר חדש, באותיות מרובעות, בניקוד Local Subj. אגדות חז"ל -- ציטטות ומימרות -- ערכים לפי אלף בית. ספרות רבנית -- ערכים לפי אלף בית. קבלה.