Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

פרושי התורה
Perushei HaTorah
חיים פלטיאל

פרושי התורה לר’ חיים פלטיאל
עם מראי מקומות והערות
 • On the Torah
 • $50
 • $10
 • פרושי התורה לר’ חיים פלטיאל
 • יצחק שמשון לנגה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 656
 • 25
 • 1100
 • כר' קשה
חיים פלטיאל, מפליזה כותר: פרושי התורה לר’ חיים פלטיאל : תלמיד חבר של מהר"ם מרוטנבורג / יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתב יד בריטיש מוזיאום, מינכן, המבורג ואוכספורד, עם מראי מקומות והערות, על ידי יצחק שמשון לנגה מו"ל: ירושלים : (יצחק ש. לנגה), בסיוע קרן וורצווילד, תשמ"א תיאור: יג, [1], 656 ע’ ; 25 ס"מ Local Subj. תנ"ך. תורה -- באורים. מחבר שותף לנגה, יצחק שמשון