Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

הבית היהודי
HaBayit HaYehudi
שמחה כהן

פרקי הנחייה לתקשורת במשפחה וליחסי אנוש וחברה על פי מקורות היהדות
 • Marriage
 • Jewish Thought
 • $43
 • $11
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1995
 • 2
 • 640
 • 24
 • 1400
 • כר' קשה
: כהן, שמחה בן דב כותר: הבית היהודי : פרקי הנחייה לתקשורת במשפחה וליחסי אנוש וחברה על פי מקורות היהדות / מאת הרב שמחה כהן ‬ מו"ל: (בני ברק) : (ש. כהן), תשנ"ה- תיאור: כר’ : פקס" ; 24 ס"מ הערת תוכן התכן: (א). תשנ"ה. 320 ע’ (ב). תשנ"ז. 320 ע’ Local Subj. משפחה -- הבטים דתיים -- יהדות. נשואין -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים. שדכנות -- הבטים דתיים -- יהדות. שלום בית.