Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אזור אליהו
Azor Eliyahu
אליהו הכהן

ומעט מספר קרבן אליהו, על טעמי המצוה, כולל תולדות המחבר
נדפס מחדש, עם הגהות ומראי מקומות ובאותיות מרובעות, כולל תולדות המחבר
 • Mitzvot
 • 81
 • 35
 • יצחק נקי
 • יעלזו חסידים
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 266
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
אליהו בן אברהם שלמה, הכהן כותר: אזור אליהו : ומעט מספר קרבן אליהו, על טעמי המצוה / מאת הרב... אליהו הכהן האתמרי... מרבני... אזמיר... ; ([ע"י] יצחק נקי). ‬ כותר נוסף: קרבן אליהו מהדורה: נדפס מחדש מו"ל: ירושלים : מכון יעלזו חסידים שע"י מוסדות נועם אליעזר, תשס"ט. תיאור: [40], 226 ע’ : איור, פקס’ ; 22 ס"מ. הערה: "עם הגהות ומראי מקומות [ובאותיות מרובעות])" (הקד’) ע’ [21‏-40]: מתולדות המחבר. "הועתק מספר ארזי הלבנון, להרה"ג... שמעון ואנונו" ע’ [207]‏-226: קרבן אליהו Local Subj. אליהו בן אברהם שלמה, הכהן מצוות -- טעמים. רבנים -- תורכיה -- אזמיר -- ביוגרפיה. חכמי המזרח -- ביוגרפיה. מחבר שותף נקי, יצחק ונונו, שמעון