Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שמירת שבת כהלכתה
Shmirat Shabbat KeHilchata
יהושע ישעיה נויבירט

כולל דיני שמירת שבת ויום טוב בשים לב לבעיות שהתעוררו בזמננו, חלק א'
מהדורה מחודשת בתוספת פרקי מבוא להלכות שבת, כולל מפתח
 • Halacha
 • Shabbat
 • $38
 • $10
 • פלדהיים
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 836
 • 25
 • 1500
 • כר' קשה
נויבירט, יהושע ישעיה כותר: שמירת שבת כהלכתה : מהדורה מחודשת בתוספת פרקי מבוא להלכות שבת : כולל דיני שמירת שבת ויום טוב בשים לב לבעיות שהתעוררו בזמננו ((לאלה הנוהגים לפסוק כשיטת הרמ"א)) / מאת יהושע ישעיה נויבירט. ‬ מהדורה: מהד’ ג, מתוקנת ומורחבת מו"ל: ירושלם : פלדהיים : מכון לבירור הלכה נשמת אהרן ויעקב, תש"ע-. תיאור: כר’ : איורים, פקס" ; 25 ס"מ. סדרה: ( הלכה למעשה לבית היהודי) סדרה: הלכה למעשה לבית היהודי הערת תוכן התכן: חלק א : (מבוא להלכות שבת, פרקים א-מא). תש"ע. 90, [1], תתלו ע’. ע’ [תרעט]-תשסא: מפתח להלכות שבת, יום-טוב ויום-הכיפורים / חובר ע"י הר"ר אשר וסרטיל. ע’ [תתח]-תתיד: טבלאות להשוואת המהדורות : [מהד’ ב עם המהד’ הנוכחית]. Local Subj. שבת -- הלכה. שבת -- הלכה -- מבואות. יום טוב -- הלכה.