Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

סידור עוד יוסף חי
Siddur Od Yosef Hai
יוסף חיים

המקוצר, כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח : לפי הנוסח... על פי... האר"י והרש"ש ובצרוף הלכות... בקשות ותחינות...סגולות חשובות.
מהדורה שמינית, עם דגש חזק וכוונת ה’ בברכות. עם מפתח
 • Prayer and Liturgy
 • $21
 • $10
 • סידור עוד יוסף חי השלם
 • יוסף חיים מזרחי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 1000
 • 17
 • 800
 • כר' קשה
תפלות. סדור. תשס"ז. ירושלים כותר: סידור עוד יוסף חי : המקוצר, כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח : לפי הנוסח... על פי... האר"י והרש"ש ובצרוף הלכות... בקשות ותחינות... מספרי... כמוהר"ר יוסף חיים... מתוקן ומוגה... על פי כת"י ודפוסים ישנים / ... יוסף חיים מזרחי. ‬ כותר נוסף: סדור עוד יוסף חי עוד יוסף חי מהדורה: מהד’ חדשה עם דגש חזק וכוונת ה’ בברכות. מו"ל: ירושלים : (י. ח. מזרחי), תשס"ז. תיאור: [1], תש ע’ ; 18 ס"מ. הערה: "רק את התפילות וההלכות הנחוצות..." (פתח דבר) מחבר שותף יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד