Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

לעת מצוא
LEt Matzo
אברהם כץ

מדריך מעשי לשידוכים לנערות הורים ומורות, כולל יבנה בית- עצות חשובות לתקופת האירוסין, בחירת בן זוג -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים. פגישות הכרות (בין גברים לנשים) -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים
כולל מפתח
 • Marriage
 • Marriage
 • 110
 • 35
 • לעת מצוא לבנות יעקב
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 256
 • 24
 • 600
 • כר' קשה
כץ, אברהם, 1980 Unif. Title [לעת מצֹא] Title לעת מצוא : לבנות יעקב : מדריך מעשי לשידוכים לנערות, הורים ומורות ; נוסף עליו יבנה בית : הכולל עצות חשובות ומעשיות לתקופת האירוסין / מאת אברהם כץ. ? Imprint (ירושלים) : (לעת מצוא), (תש"ע). Descr. 256 ע’ ; 22 ס"מ. Bibliogr. הגיע לספריה בדצמבר 2009 Local Subj. בחירת בן זוג -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים. פגישות הכרות (בין גברים לנשים) -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים.