Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

חושב מחשבות
Hoshev Mahshavot
רפאל עמנואל חי ריקי

ספר חושב מחשבות : והוא מחולק לשלושה חלקים הכוללים שבעה מאמרים ..חלק א. טהרה וקדושה : ובו מאמר מקוה טהרה בחכמת מדידת שיעור המקוה ... ומאמר תפילין דמרי עלמא, בדין תפילין בחול המועד -- חלק ב. הנקרא בשם קולות המים והם חידושים ... .
נדפס מחדש בתוספת תיקונים והערות
 • On the Shas
 • Taharot
 • 243
 • 35
 • והוא מחולק לשלושה חלקים הכוללים שבעה מאמרים
 • שמעון יפרח
 • משפחת יפרח
 • Jerusalem
 • 2010
 • 2
 • 635
 • 24
 • 1800
 • כר' קשה
ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743 כותר: ספר חושב מחשבות : והוא מחולק לשלושה חלקים הכוללים שבעה מאמרים ... / חברו ויסדו החכם ... רפאל עמנואל חי ריקי ... ; ועתה נדפס מחדש בתוספת תיקונים והערות [על ידי שמעון יפרח]. ‬ מו"ל: ירושלים : משפחת יפרח, תש"ע. תיאור: 3 כר’ ב-1 ([6], 31, שעח, [3] ע’) ; 25 ס"מ. הערה: כולל הקדמה על המחבר וחיבוריו. Cont. חלק א. טהרה וקדושה : ובו מאמר מקוה טהרה בחכמת מדידת שיעור המקוה ... ומאמר תפילין דמרי עלמא, בדין תפילין בחול המועד -- חלק ב. הנקרא בשם קולות המים והם חידושים ... בתורה, נביאים, כתובים ובו שלושה מאמרים מאמר תורה מן השמים על התורה, מאמר רוח נבואה על הנביאים, מאמר קול כתבי הקודש על הכתובים -- חלק ג. הנקרא בשם מאורי אש ובו מאמר נוי בגדי שש, חידושים על הש"ס ומאמר עירוב פרשיות והם חידושים מלוקטים. אודות מחבר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743 אודות כת' א Talmud Bavli -- Commentaries -- 17th century. Top.Subj. - LCSH Cabala -- 17th century. Tefillin מחבר שותף יפרח, שמעון כותר נוסף טהרה וקדשה טהרה וקדושה קולות המים מאורי אש