Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

שו"ת היכל שלמה
Shut Heichal Shlomo Kiddushin
עדאל אברהם קדר

תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה לרבנות ע"י הרבנות הראשית לישראל: הלכות חופה וקידושין
מהדורא קמא
 • Kiddushin
 • Halacha
 • 109
 • 35
 • הלכות חופה וקידושין
 • טובו אהליך
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 333
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
קדר, עדאל אברהם Unif. Title [שאלות ותשובות היכל שלמה] Title שו"ת היכל שלמה : תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה לרבנות ע"י הרבנות הראשית לישראל: הלכות חופה וקידושין / חיברתיו... עדאל אברהם בן הרב שמואל אליקים קדר. ‬ Var. Title היכל שלמה Imprint (מבשרת ציון) : (ע. א. קדר), מרחשוון תשע"א [2010]. Descr. שמג ע’ ; 25 ס"מ. Local Subj. קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות קדושין -- בחינות ושאלות. סמיכה לרבנות -- בחינות ושאלות -- חפה. סמיכה לרבנות -- בחינות ושאלות -- קדושין. Add.Entry הרבנות הראשית לישראל