Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אור החמה
Or Hachama
חיים חזקיהו מדיני

‫ מסכת חייו ופעליו, הליכותיו... של... רבי חיים חזקיהו מדיני, בעל ה"שדי חמד"
 • Biography
 • $59
 • $15
 • חייו ופועליו ,הליכותיו וקצות דרכיו
 • שמעון הירשלר
 • שם עולם
 • Tel Aviv
 • 2001
 • 1
 • 340
 • 24
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ כותר: ‬ ‫ אור החמה : מסכת חייו ופעליו, הליכותיו... של... רבי חיים חזקיהו מדיני, בעל ה"שדי חמד" / הגה, יזם וריכז הרב שמעון הירשלר, לאנדאן ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ תל אביב : מכון שם עולם, המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות, מכון מחקר לכתבי יד - קורות אישים וקהילות, תשס"א ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ שמד, [6] ע’ : איורים, פורט", פקס" ; 25 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "רבי אלתר אלישע הכהן פקשר... שכתב את הספר..." (דבר המכון) ‬ Local Subj. ‫ מדיני, חיים חזקיהו. ‬ ‫ חכמי המזרח -- ביוגרפיה. ‬ ‫ רבנים -- ישראל -- חברון -- ביוגרפיה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ הירשלר, שמעון ‬ ‫ פקשר, אלטר אלישע ‬