Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

וידעתה את השם
Veyadata Et Hashem
חיים ויטאל

הגהות ושקלות וטריות בענין כתיבת שם הוי"ה
קונטרס
 • Questions
 • --
 • --
 • תרשימים לדרוש הדעת
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 100
 • 24
 • 6000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ ויטל, חיים בן יוסף. ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ וידעת את השם : תרשימים לדרוש הדעת... / אשר חיבר הרב חיים ויטאל, כפי אשר גילה... האר"י... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ירושלים] : (יריד הספרים), תשס"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [5], פא ד’ : תרשימים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "תוספות: ... קישור הדעת : הגהות ומראה מקומות... ; הרחבת הדעת : קיבוץ שקלות וטריות ופירושים... שבהן נתעסקו... הרש"ש, התו"ח והשד"ה ; יוסף דעת : לקט ערכים במושג דעת... ; גילוי השם : הגהות ושקלות וטריות בענין כתיבת שם הוי"ה... ; מקור השם : העתקת המקורות אשר מהם שאבתי ונערך... קונטריס כתיבת שם הוי"ה... ; וכאן הבן שואל : קונטריס שאלות בענייני מנהגים, כוונות ונוסח... האר"י..." ‬ Local Subj. ‫ לוריא, יצחק, (אר"י) ‬ ‫ ויטל, חיים בן יוסף. דרוש הדעת ‬ ‫ קבלה -- 1500‏-1660. ‬ ‫ אלקים -- שמות. ‬