Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

כגובה הארזים
Kegova Harazim
שמעון הירשלר

חייו ופועליו ,הליכותיו וקצות דרכיו של ר' שלמה איגר
 • Biography
 • $23
 • $14
 • חייו ופועליו ,הליכותיו וקצות דרכיו של ר' שלמה איגר
 • שם עולם
 • Bnei Brak
 • 2008
 • 1
 • 440
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ הירשלר, שמעון ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [כגׁבה הארזים] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ כגובה הארזים : ... מסכת חייו ופעליו, הליכותיו וקצות דרכיו של... רבינו רבי שלמה איגר... בנו של... רבי עקיבא איגר / הגה יזם וריכז הרב שמעון הירשלער. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ רואה אור לראשונה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : מכון שם עולם - המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות, תשס"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [11], תנא, [9] ע’ : איורים, פורט", פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "קובע ברכה לעצמו... הגר"א פקשר שליט"א, מראשי מכוננו ’שם עולם’, על האמנות והכשרון בכתיבת הספר, ובמחקר... על פני שנים רבות" (ע’ [6]) ‬ ‫ ע’ שסט-תלט: אגרות ומכתבים ‬ Local Subj. ‫ איגר, שלמה בן עקיבא. ‬ ‫ איגר, שלמה בן עקיבא אגרות ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ פקשר, אלטר אלישע ‬