Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

מועדי האר"י
Moadei Haari
-

והוא תרשימים על דרושי פסח, עומר ושבועות לרבינו האר"י, ו
תוספת... הגהת הדרושים מכתיבת ידי... רבנו חיים ויטאל
 • Kabbala
 • $46
 • $11
 • הגהת הדרושים של רבנו חיים ויטאל
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 1997
 • 1
 • 100
 • 24
 • 600
 • כריכה קשה
ריבק, אסף ‬ Title ‫ מועדי האר"י : והוא תרשימים על דרושי פסח, עומר ושבועות לרבינו האר"י, ותוספת... הגהת הדרושים מכתיבת ידי... רבנו חיים ויטאל / (אחד מהחשובים והטובים העוסקים בתורת הח"ן כה"ר - - - [אסף ריבק]). ‬ Imprint ‫ [ירושלים] : (יריד הספרים), תשס"ז. ‬ Descr. ‫ [12], קלז ע’ : איורים, תרשימים ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ בתחתית הע’: הגהות וביאורים ‬ ‫ ע’ [קג]-קיד: פירוש יפה שעה, להרב שלמה בכ"ר יהודה הכהן ‬ ‫ ע’ [קכא]-קלז: קובץ מפרשים : מראה מקומות וקישורים לדרושי פסח, עומר ושבועות ‬ Local Subj. ‫ לוריא, יצחק, (אר"י) ‬ ‫ קבלה -- 1500‏-1660. ‬ ‫ כונות (קבלה) ‬ ‫ פסח. ‬ ‫ ספירת העמר. ‬ ‫ שבועות. ‬ Add.Entry ‫ ויטל, חיים בן יוסף. ‬ ‫