Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

ק"ן טעמים
150 Teamim
נחמן שטרנפלד

פרפראות בטעם פזר
"הפז"ר המופיע בכל התורה... יש בו כדי לעורר מן השיגרה במישורים שונים... [נותן טעמים] בק"ן הפסוקים המפוזרים... בתוה"ק שפזר מופיע בהם... "
 • Taharot
 • 80
 • 35
 • פרפראות בטעם פזר
 • -
 • נחמן שטרנפלד
 • Bnei Brak
 • 1995
 • 1
 • 247
 • 24
 • 500
 • כריכה קשה
שטרנפלד, נחמן ‬ Title ‫ קן טעמים : פרפראות בטעם פזר / נחמן שטרנפלד. ‬ Imprint ‫ (חיפה) : (נ. שטרנפלד), נ’ו’ת’ן’ ט’ע’ם’ ל’נ’ג’ו’ן’ עה"כ [תשס"ה]. ‬ Descr. ‫ [2], רמז ע’ ; 24 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ "הפז"ר המופיע בכל התורה... יש בו כדי לעורר מן השיגרה במישורים שונים... [נותן טעמים] בק"ן הפסוקים המפוזרים... בתוה"ק שפזר מופיע בהם... לבל ייחשבו כמשרתים גרידא של המקרא אלא שיוערכו גם כמפסיקים במשמעות ’פסקי הלכה’ ברעיונות וכוונות ומוסרים" ‬ Local Subj. ‫ טעמי המקרא. ‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬