Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

‫משניות מבוארות
Mishnayot Mevuarot
פנחס קהתי

. נוסח המשנה - מנוקד. באור... על פי המפרשים: ברטנורה, תוספות יום טוב, תפארת ישראל, מלאכת שלמה, פירוש המשניות להרמב"ם, המאירי ועוד / בידי פנחס קהתי
בארבע מהדורות: גדול רגיל 389, גדול עם ברטנורה 439, גודל כיס רגיל 298, כיס עם ברטנורה 258 המחירים מתעדכנים כל הזמן כדאי לשאול עוד פעם
 • Mishna
 • 439
 • 25
 • עם ברטנורה
 • חיכל שלמה
 • Jerusalem
 • 1996
 • 13
 • 4000
 • 22
 • 9500
 • כריכה קשה
U.Title Main Entry ‫ משנה. תשכ"ו. ירושלים ‬ Title ‫ משניות מבוארות : ... נוסח המשנה - מנוקד. באור... על פי המפרשים: ברטנורה, תוספות יום טוב, תפארת ישראל, מלאכת שלמה, פירוש המשניות להרמב"ם, המאירי ועוד / בידי פנחס קהתי ‬ Imprint ‫ [ירושלים] : היכל שלמה, תשכ"ו-תשנ"ב ‬ Descr. ‫ 12 כר’ ; 22 ס"מ ‬ ‫ כר’ : 23 ס"מ ‬ Gen. note ‫ על הכריכה: משניות מבוארות ‬