Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

חוט שני
Hut Shani
ניסים קרליץ

ביאורים וחידושי דינים בהלכות נדה וטבילה
מתוך שיעורים במשך עשרות בשנים וכן מתוך כת"י של ת"ח שהעלו בכתב את המשא ומתן שהיה להם עם רבינו וכן פסקי הלכות
 • Yore Deah
 • Halacha
 • $165
 • $11
 • שמריהו יוסף ניסים קרליץ
 • מכון מים-חיים שע"י כולל שערי-הלכה,
 • Bnei Brak
 • 1999
 • 5
 • 1750
 • 24
 • 4000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ קרו, יוסף בן אפרים ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [שלחן ערוך - חוט שני] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חוט שני : ביאורים וחידושי דינים בהלכות נדה וטבילה / שיעורי... רבי שמריהו יוסף ניסים קרליץ, ראש כולל חזון איש ; נערך... ע"י חיים אריה הלוי הוכמן... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ חוט שני ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : (מכון מים-חיים שע"י כולל שערי-הלכה, קרית ספר), תשנ"ט ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [6], תס, [3] ע’ : פקס’ ; 25 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ התקבל לספריה ב-1998 ‬ ‫ עם פנים שו"ע יו"ד הלכות נדה ‬ ‫ "מתוך שיעורים... במשך עשרות בשנים... וכן מתוך כת"י של ת"ח... שהעלו בכתב את המשא ומתן שהיה להם עם רבינו וכן פסקי הלכות..." (הקד’) ‬ ‫ ע’ [שכט]-תמ: קיצור הלכות נדה : שנערך... מהספר חוט שני ‬ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה -- באורים. ‬ ‫ טהרת המשפחה -- הלכה. ‬ ‫ טהרת המשפחה -- הלכה -- מדריכים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קרליץ, נסים ‬ ‫ הוכמן, חיים אריה ‬