Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

המפתח השלם לספרי רבי צדוק הכהן זצוק"ל מלובלין
HaMaftech HaShakem LeSifrei Rav Zadok
חיים הירש

התכן: א. מפתח העניינים ב. מפתח האישים ג. מפתח המקורות ד-ו. ספר פרי צדיק
 • Hassidut
 • Jewish Thought
 • $149
 • $10
 • פרי צדיק
 • צדוק הכהן מלובלין
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1992
 • 4
 • 2000
 • 22
 • 3200
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ הירש, חיים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ המפתח השלם לספרי רבי צדוק הכהן זצוק"ל מלובלין / נערך ע"י חיים הירש ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ פרי צדיק ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [חמו"ל], תשנ"ב-תש"ס 1992-1999 ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 6 כר’ ב-4 ; 22 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ התכן: א. מפתח העניינים -- ב. מפתח האישים -- ג. מפתח המקורות -- ד-ו. ספר פרי צדיק ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ צדוק, הכהן, מלובלין, 1823-1900 ‬