Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

לשון חכמים
Lashon Hakhamim
יוסף חיים בן אליהו, מבגדד‬

בקשות והרצאות השייכים לעבודת הקודש... תפילות לתיקוני הנפש...
דפוס צילום
 • Bible
 • $27
 • $11
 • צאלח יעקב מנצור
 • Jerusalem
 • 1961
 • 1
 • 398
 • 17
 • 4000
 • כריכה קשה
‫ יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ לשון חכמים : (תפילות וסגולות) : ... בקשות והרצאות השייכים לעבודת הקודש... תפילות לתיקוני הנפש... / ... יוסף חיים בכמוהר"ר משה חיים... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ (ירושלים) : (שיח ישראל), תש"ן ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’ ב-1 ([8], ת, [6]; [4], רלג ע’) ; 22 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ סודר, עובד והודפס מחדש ‬ ‫ מנוקד ‬ Local Subj. ‫ כונות (קבלה) ‬ ‫ סגלות ורפואות. ‬ ‫ כת' אח' נוס ‬ ‫ תפלות. תפלות שונות ‬ ‫ תקונים. שונים ‬