Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

‫תוספי תוספות
Tosephei Tosphot
זאב בראווער

מכל דברי התוספות שבש"ס השייכים למסכת... במקום שהתוספות פירשו... ביותר ביאור והן... שהוסיפו דברים וביאורים חדשים... וגם... דברי שאר בעלי התוספות...
 • On the Shas
 • $28
 • $10
 • על מסכת מכות
 • עוז והדר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 320
 • 25
 • 1600
 • כריכה קשה
תוספי תוספות : על מסכת מכות : אוצר... מכל דברי התוספות שבש"ס השייכים למסכת... במקום שהתוספות פירשו... ביותר ביאור והן... שהוסיפו דברים וביאורים חדשים... וגם... דברי שאר בעלי התוספות... / אספתי... זאב בראווער... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : עוז והדר, תשנ"ט ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [7], רה, [10] ע’ ; 25 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [ה]-נז: מבוא : בעלי התוספות וחיבורם, שמות מחברי התוספות [כולל גם ביוגרפיה קצרה]... כללים בתוספות... ‬ Local Subj. ‫ בעלי התוספות. ‬ בעלי התוספות. תוספות על הש"ס -- מתודולוגיה. ‬‫ תלמוד בבלי. מסכת מכות -- באורים. ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ ברור, זאב ‬