Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

חוט המשולש החדש
Hut HaMeshulash HaHadash
‫ שלמה סופר

תולדות... רבינו משה סופר... רבינו עקיבא איגר... רבינו אברהם שמואל בנימין סופר/חוברו... ע"י... שלמה סופר בה"ג מהראשב"ס...
הוצאה חדשה מפוארת
 • Biography
 • $39
 • $10
 • ‫ עץ אבות ‬
 • מכון דעת סופר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 436
 • 24
 • 1600
 • כריכה קשה
חוט המשולש : החדש : (הנקרא ג"כ עץ אבות... : תולדות... רבינו משה סופר... רבינו עקיבא איגר... רבינו אברהם שמואל בנימין סופר) / (חוברו... ע"י... שלמה סופר בה"ג מהראשב"ס...) ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ עץ אבות ‬ ‫ חוט המשלש החדש ‬ ‫ זכרון שלמה ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ הוצאה חדשה מפוארת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מכון דעת סופר, תש"ס ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 10, תלו, [2] ע’ : איורים, פורט", פקס" ; 24 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "נוספו כותרות... סודר לפי פרקים וענינים, חולקו קטעים... נוספו סימני פיסוק [ובאותיות מרובעות]... ענינים... שלא נכללו בתוך הספר... שילבנו... מתחת לקו..." (דברים אחדים) ‬ ‫ ע’ [שמז]-תז: נספחות : תולדות... רבינו שמעון סופר, אב"ד קראקא... רבינו שמחה בונם סופר, אב"ד פרשבורג... הג"מ יצחק לייב סופר, מדרהוביטש... ‬ ‫ ע’ [תט]-תלו: קונטרס זכרון שלמה : חידושי אגדה [על התורה], מהגאון... שלמה סופר... ‬ Local Subj. ‫ סופר, משה. ‬ ‫ איגר, עקיבא. ‬ ‫ סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה. ‬ ‫ סופר, שמעון בן משה. ‬ ‫ סופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימין. ‬ ‫ סופר, יצחק ליב בן אברהם שמואל בנימין. ‬ ‫ רבנים -- אוקראינה -- דרוהוביץ -- ביוגרפיה. ‬ ‫ רבנים -- סלובקיה -- ברטיסלוה -- ביוגרפיה. ‬ ‫ רבנים -- פולין -- פוזנן -- ביוגרפיה. ‬ ‫ רבנים -- פולין -- קרקוב -- ביוגרפיה. ‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬