Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

אלה מסעי
Eyle Maseey
יונתן בנימין הלוי הורוויץ

רשימת מסע הרבנים מחברי הועדה להרמת קרן הדת והיהדות באה"ק אשר נסעו לסייר את כל מושבות השומרון והגליל בחורף שנת תרע"ד
הדפסה חדשה
 • History
 • $53
 • $10
 • רשימות מסע הרבנים
 • מכון קרן רא"ם
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 274
 • 27
 • 1000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ הורביץ, יונתן בנימין בן משה יהודה, 1862-1940 ‬ Title ‫ אלה מסעי : [בהמתנה להפקדת חובה] רשימת מסע הרבנים מחברי הועדה להרמת קרן הדת והיהדות באה"ק אשר נסעו לסייר את כל מושבות השומרון והגליל בחורף שנת תרע"ד / מאת הרב יונתן בנימין הלוי הורוויץ ... ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון קרן רא"ם, תשע"א. ‬