Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

מבקשי פניך
Mevakshei Panecha
חיים סבתו

ראשונה
 • Essays
 • $46
 • $10
 • שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין
 • -
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 296
 • 22
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ ליכטנשטין, אהרן ‬ Title ‫ מבקשי פניך : שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין / חיים סבתו ; (עריכה: אייל פישלר). ‬ Publication Area ‫ (תל-אביב) : ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תשע"א. ‬ Phys.Description ‫ 296 ע' ; 22 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ התכן.- פתיחה.- יתר מזה : החוויה הדתית של העוסק בתורה.- שערי בינה : על עולמו הרוחני של בית המדרש.- והלכת בדרכיו : על עולמנו המוסרי והשינויים החלים בו.- "שמע האמת ממי שאמרה" או "תורה בגויים אל תאמין"? : על היחס לערכים שמקורם מחוץ לעולמה של תורה.- בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי : על השחיקה בתחושת התלות בקב"ה בעידן המודרני.- קדושים תהיו כי קדוש אני : הקדושה ממרום בלבד היא או שהאדם מוסיף בה רובד? .- כי בצלם א-לקים עשה את האדם : האם יש הומניזם דתי.- אחינו כל בית ישראל : על היחס לחילונים.- ספרות בצלו של היכל : על ספרות מתוך בית המדרש ועל השראה באמנות.- למה ייגרע חלקה? : על לימוד תורה לנשים ופמיניזם.- ליטול את שרביט ההיסטוריה : על היחס לציונות ולמדינת ישראל.- דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים : על התחדשות ההלכה בימינו.- ויבינו במקרא : על התחדשות לימוד המקרא בישיבות בימינו.- שיטת בריסק : פריצה דרך בלימוד התורה.- הרב ז"ל : על הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק.- מורא רבך כמורא שמים : על עמדה עצמאית של תלמיד ביחס לרבו.- "לא פסקה ישיבה מאבותינו" : האם יש צורך בשינויים בתכנית הלימוד בישיבות? .- קודש הקודשים של האדם.- על האישים שהוזכרו בשיחות. ‬ אוצר החכמה הנחשף בספר מבקשי פניך סופג את השראתו ממעיינות התורה, מים התלמוד, וממיטב השירה וההגות של תרבות המערב ושל מסורת ישראל. הרב חיים סבתו הוא ר"מ ומייסד ישיבת ההסדר שבמעלה אדומים וזוכה פרס ספיר לספרות (2000). בספר זה הוא פונה לבירור שאלות הדור ומצוקות השעה אצל הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת ההסדר הר-ציון, ד"ר לספרות מאוניברסיטת הארוורד, וממניחי התשתית האידיאולוגית לשילוב לימודי ישיבה עם שירות בצבא ולשילוב חיי התורה עם התרבות וחיי המעשה. "בין הנושאים הנידונים בשיחות שבספר: החוויה הדתית של העוסק בתורה; היחס לערכים הומניסטיים אוניברסאליים; היחס לציונות ולמדינת ישראל; לימוד תורה לנשים ופמיניזם; היחס לציבור החילוני; התחדשות ההלכה ועוד.