Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

דיני בוררות
Dinei Borerut
יועזר אריאל

הבוררות לאור ההלכה
קמא
 • Halacha
 • $33
 • $11
 • הדין, הפשרה ושטר הבוררות
 • שניאור זלמן הלפרין ויעקב לוין
 • מכון שער המשפט
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 502
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ אריאל, יועזר אפרים בן משה ‬ Title ‫ דיני בוררות : הדין, הפשרה ושטר הבוררות / מאת הרב יועזר אריאל, חבר בית הדין הרבני - צפת, טבריה ; (מערכת... הרב שניאור זלמן הלפרין... הרב יעקב לוין). ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון שער המשפט : הנהלת בתי הדין הרבניים, תשס"ה. ‬ Phys.Description ‫ תקה ע' : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ ע' תמז-תעח: חוק הבוררות לאור ההלכה : ([החוק] בתוספת הערות לאור ההלכה) ‬ Local Subject ‫ ישראל. חק הבוררות תשכ"ח - 1968 ‬