Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

משנה ברורה פאר הלכה
Mishneh Brura Peer Halacha
ישראל מאיר הכהן מראדין

על המשנה ברורה הלכות תפילין, ציצית, צורת האותיות, וד' מינים
עם ציורים מדוייקים הקשורים לטקסט עכשיו יצא על חנוכה כרכים בודדים במחירים שונים
 • Halacha
 • --
 • --
 • הלכות תפילין, ציצית, צורת האותיות, וד' מינים
 • הירש יוסף
 • קרן משגב
 • Jerusalem
 • 2007
 • 4
 • 820
 • 31
 • 4000
 • כר' קשה
קרו, יוסף בן אפרים ‬ Unif. Title ‫ [שלחן ערוך - משנה ברורה עם פאר הלכה] ‬ Title ‫ משנה ברורה עם פאר הלכה : על הלכות תפילין... והוא באור... בציורים על ספר משנה ברורה / (דוד יוסף הלוי הירש). ‬ Var. Title ‫ משנה ברורה עם פאר הלכה ‬ ‫ משנה ברורה. תשס"ז. ירושלים ‬ Imprint ‫ ירושלם : [ד. י. הירש], תשס"ז. ‬ Descr. ‫ [18], 381 ע’ : איורים ; 31 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ עם פנים השלחן ערוך והמשנה ברורה ‬ ‫ "הרה"ג ר’ מרדכי פרידלנדר שליט"א, מו"צ העדה החרדית ומו"צ משמרת הסת"ם ירושלם... ליווה אותי בכל שלבי הכנת הספר" (הקד’) ‬ Local Subj. ‫ תפלין -- הלכה. ‬ Add.Entry ‫ הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב משנה ברורה ‬