Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

של"ה הקדוש
Shela Hakaddosh
ישעיה הורוויץ

חיבור ... על שתי תורות בכתב ובעל פה
 • On the Torah
 • $41
 • $10
 • על התורה
 • יד רמ"ה
 • Haifa
 • 2008
 • 2
 • 880
 • 25
 • 2200
 • כריכה קשה
Pers.Main Entry ‫ הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?. ‬ Unif. Title ‫] שני לוחות הברית.תשמ"ד.לקוטים] ‬ Title ‫ ספר שני לוחות הברית השלם : חיבור ... על שתי תורות בכתב ובעל פה / ערוכות ומסודרות מהגאון ... רבי ישעי’ במוה"ר אברהם הלוי ... למשפחת הורביץ, נודע בשמו המקוצר בעל השל"ה הקדוש. ‬ Imprint ‫ חיפה : מכון יד רמה - מפעלי מחקר תורניים - מפעל השל"ה השלם, תשמ"ד. ‬ Descr. ‫ [6], י, [3] ע’ : פקסימיל ; 28 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ נוסף שער באנגלית ‬