Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

עבודת הקודש להרשב"א
Avodas Hakodesh - Rashba
שלמה בן אדרת

ספר עבודת הקודש : ובו שני בתים בית נתיבות בדיני עירובין, בית מועד בדיני יום טוב
סודר והוגה מחדש ... עם ליקוטים מעבודת הקודש הארוך ... וחונים עליו נתיבות הבית ... בדק הבית ... עינים לבית ... פני הבית ... דלתות לבית ... פתח הבית ... ירכתי הבית ...; כל אלו חוברו ... שלום מאיר ... יונגרמן ‬
 • Yore Deah
 • --
 • $23
 • בית נתיבות - עם ביאור נתיבות הבית
 • שלום מאיר יונגרמן
 • מחבר
 • Bnei Brak
 • 1993
 • 2
 • 1500
 • 25
 • 3000
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א) ‬ Uniform Title ‫ [עבודת הקדש] ‬ Title ‫ ספר עבודת הקודש : ובו שני בתים בית נתיבות בדיני עירובין, בית מועד בדיני יום טוב / לרבינו שלמה בן אדרת ; סודר והוגה מחדש ... עם ליקוטים מעבודת הקודש הארוך ... וחונים עליו נתיבות הבית ... בדק הבית ... עינים לבית ... פני הבית ... דלתות לבית ... פתח הבית ... ירכתי הבית ...; כל אלו חוברו ... שלום מאיר ... יונגרמן ‬ Publication Area ‫ זכרון-יעקב : המכון להוצאת ספרים וכתבי יד שליד המרכז לחינוך תורני, תשמ"ט-תשנ"ג ‬ Phys.Description ‫ 2 כר' ‬ General Note ‫ קודם שער מקוצר ‬ General Note ‫ התוכן: [1] בית מועד חלק א. קלו ע' -- [2].בית מועד. חלק ב. שמה ע' ‬ Subject-Topical Jewish law -- Rishonim. Subject-Topical Rishonim to Shitta Mequbezet. Subject-Topical Posquim. Subject-Topical Fasts and feasts -- Judaism. Added Person Name ‫ יונגרמן, שלום מאיר