Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

תחומין
Techumin
מכון צמת

קובץ הלכתי
תורה חברה ומדינה. קבץ הלכתי. ‬
 • Halacha
 • $33
 • $11
 • תורה חברה ומדינה
 • ישראל רוזן
 • מכון צמת
 • Alon Shvut
 • 2012
 • 32
 • 510
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
תחומין [כתב עת] : תורה חברה ומדינה. קבץ הלכתי. ‬ Imprint ‫ אלון שבות, גוש עציון : מכון צמת - צוותי מדע ותורה, תש"ם -. ‬ ‫ כרך לא. תשע"א ‬ ‫ כרך לב. תשע"ב. 440 עמ’ מפתח לכרכים א-לב. עב עמ’. ‬ ‫ מפתח - לכרכים א-י בכרך י ‬ ‫ מפתח - לכרכים א-כ בכרך כ ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ הלכה -- כתבי עת. ‬ ‫ כתבי עת תורניים -- מפתחות. ‬ ‫ הלכה -- מאמרים. ‬ ‫ הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית. ‬ ‫ מצוות התלויות בארץ (הלכה) -- ברורים ודיונים. ‬ ‫ גיור -- הלכה -- ברורים ודיונים. ‬ ‫ שבת -- הלכה -- ברורים ודיונים. ‬ ‫ מועדים (הלכה) -- ברורים ודיונים. ‬ ‫ כלכלה ומשק. ‬ ‫ חברה -- הבטים דתיים -- יהדות. ‬ ‫ משפחה -- הלכה. ‬ ‫ רפואה -- הלכה. ‬ ‫ יהדות ומדע. ‬ ‫ בית המקדש -- מאמרים -- כתבי עת. ‬ ‫ צבא ומלחמה -- הלכה -- ברורים ודיונים ‬ ‫ שמיטה -- מאמרים -- כתבי עת.